zgłaszanie skarg dotyczących naruszenia praw autorskich

Powaznie traktujemy zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Odpowiadamy na zgłoszenia, które wpisują się w Digital Millennium Copyright Act (the 'DMCA') lub inne równocenne prawa ochrony własności intelektualnej, co skutkować będzie usuwaniem, blokowaniem i uniemozliwianiem dostępu do materiałów określonych jako

temat aktywności naruszającej przepisy prawa, zamykającej konto uzytkownika www.youpornpremium.com YouPorn Premium bądź wszystkie powyzsze.

Jeśli twierdzisz, ze materiał dostępny na YouPorn Premium narusza Twoje prawa autorskie, mozesz zgłosić to w formie powiadomienia (zobacz "Wypełnianie zgłoszenia DMCA o naruszeniu praw autorskich" dla uzyskania dalszych instrukcji). Prośba ta powinna być zgłaszana bezpośrednio przez posiadacza praw autorskich lub jej wyznaczonego, autoryzowanego przedstawiciela.

Jeśli w odpowiedzi na takie zgłoszenie zablokujemy dostęp do materiału lub go usuniemy, powzięte zostaną konieczne środki związane z poinformowaniem uzytkownika o usunięciu bądź ograniczeniu dostępu do danego materiału i jego prawie do zgłoszenia sprzeciwu (sprawdź "Procedura Odwoławcza" i zapoznaj się z zawartymi w niej instrukcjami bądź wypełnij dokument odwoławczy). Nasza polityka nastawiona jest na dokumentowanie wszystkich zgłoszeń dot. domniemanego naruszenia praw autorskich, nad którymi pracujemy.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich muszą być napisane po angielsku. Wszelkie zgłoszenia napisane w jezyku obcym bądź posiadające obce znaki mogą zostać przez nas uznane za nieodpowiadające wymogom i odrzucone.

Wypełnianie Ośwadczenia DMCA o Naruszeniu Praw Autorskich

Jeśli zdecydujesz się zgłosić prośbę o wycofanie materiału pod zarzutem naruszenia praw autorskich, wszczynasz tym samym odpowiednie postępowanie sądowe. Nie zgłaszaj fałszywych doniesień. Mogą one prowadzić do zawieszenia konta i innych konsekwencji prawnych.

Otrzymasz powiadomienie YouPorn Premium odnośnie naruszenia praw autorskich - formularz dostępny na http://www.pornhub.com/information#dmcaform. Pomoze on Ci zidentyfikować, czy treści przez Ciebie zamieszczone nie naruszają przepisów i przyspierszy proces usuwania niewłaściwych materiałów.

Akceptujemy równiez informacje o naruszeniu praw autorskich zgłoszone za pośrednictwem formularza. W tym przypadku informacja pisemna musi być zgodna z DMCA ('DMCA') i zawierać następujące informacje:

 • Identyfikacja materiałów uwazanych za naruszające prawa autorskie, bądź, jeśli do naruszenia praw doszło w większej liczbie prac, lista je zawierająca.
 • Identyfikacja materiałów, które Twoim zdaniem naruszyły prawa autorskie dokonana musi być w sposób dostatecznie dokładny, by pomóc nam ten materiał zlokalizować. Jeśli Twoja skarga nie będzie zawierała odpowiedniego adresu URL filmu, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie, mozemy nie być w stanie go zlokalizować i usunąć. Ogólne informacje nt. materiału, takie jak adres URL kanału czy nazwa uzytkownika, są niewystarczające. Prosimy o podanie adresu URL konkretnego filmu.
 • Adekwatne informacje, dzięki którym my, jak i wgrywający usuniętego przez Ciebie filmu bądź filmów, będzie w stanie skontaktować się z Tobą (w tym Twoje imię, adres korespondencyjny, numer telefonu i jeśli dostępny, adres email).
 • Oświadczenie o przekonaniu w dobrej woli, że używany materiał który jest chroniony prawem nie został zautoryzowany przez posiadacza praw, jego agenta lub poprzez prawo.
 • Oświadczam pod groźbą kary grzywny bądź zatrzymania, ze dostarczone przeze mnie informacje są zgodne z prawdą, a ja jestem wyłącznym właścicielem bądź autoryzowanym przedstawicielem działającym na polecenie właściciela, posiadającym prawo do materiałów rzekomo naruszających prawo.
 • Pełne zazalenia wymagają ręcznego bądz elektronicznego podpisu właściciela praw do danego obrazu bądz wyznaczonego przez niego autoryzowanego przedstawiciela. Aby spełnić ten wymów, ponizej tego formularza wpisz swoje pełne imię i nazwisko, które będą równowazne Twojemu podpisowi.

Przedstawiciel wyznaczony do działań związanych ze zgłoszeniami DMCA:

 • Lawrence G. Walters
 • Grupa Prawnicza Waltersa
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • Email: copyright@pornhub.com

Nie wysyłaj do naszego przedstawciela do spraw praw autorskich dalszych próśb i pytań. Bez uprzedniej zgody, wyznaczony przedstawiciel nie jest upowazniony do akceptowania bądz prowadzenia usług i postępowania prawnego ani nawiązywania jakiejkolwiek relacji profesjonalnej poza tą bezpośrednio związaną z zawiadomieniami o DMCA i sprzeciwami wobec nich (jak to opisano ponizej) i odmawia tego typu aktywności.

Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymagań sekcji 512(c)(3), DMCA, Twoje zawiadomienie nie będzie miało mocy prawnej.

Świadome fałszywe oskarzenia o bezprawne uzycie materiałów bądź o aktywność na YouPorn Premium naruszającą Twoje prawa autorskie moze spowodować szkody, za które będziesz pociągnięty do odpowiedzialności (w tym kary finansowe i koszty postępowania) z paragrafy 512(f) DMCA.

Nazwa właściciela praw autorskich zostanie opublikowana na YouPorn w miejscu blokowanego kontentu. Będzie to częścią publicznego zgłoszenia zawiadomienia DMCA i opisu pracy podejrzewanej o naruszenie praw autorskich. Wszelkie informacje przedstawione w zgłoszeniu, samo zgłoszenie (w tym informacje personalne) bądź obydwa dokumenty mogą zostać przekazane osobie oskarzonej o naruszenie praw autorskich. Przesyłając zawiadomienie DMCA zgadzasz się na ich ujawnienie.

Procedury Powiadomień z Prośbą o Wycofanie

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o DMCA i wiesz, ze materiał zamieszczony na YouPorn Premium został usunięty lub zablokowany przez przypadek lub na skutek błędnej dentyfikacji, mozesz odwołać się korzystając z ("Procedura odwoławcza"). Odwołanie musi zostać zgłoszone przez osobę, która pierwotnie zamieściła video lub upowaznionego przez nią, eutoryzowanego reprezentanta.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich muszą być kierowane do wyznaczonej jednostki:

 • Lawrence G. Walters
 • Grupa Prawnicza Waltersa
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • Email: copyright@pornhub.com

Nie wysyłaj do naszego przedstawciela do spraw praw autorskich dalszych próśb i pytań. Bez uprzedniej zgody, wyznaczony przedstawiciel nie jest upowazniony do akceptowania bądz prowadzenia usług i postępowania prawnego ani nawiązywania jakiejkolwiek relacji profesjonalnej poza tą bezpośrednio związaną z zawiadomieniami o DMCA i sprzeciwami wobec nich i odmawia tego typu aktywności.

Podobnie jak DMCA, sprzeciw wobec niego musi zawierać:

 • Twoje imię, adres zamieszkania, numer telefonu i ręczny bądź elektroniczny podpis
 • Identyfikacja materiałów potencjalnie naruszających prawa autorskie i identyfikacja ich lokalizacji przed usunięciem bądź dostęp do nich zostały uniemozliwione;
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, tłumacząc, że wierzysz iż treść została usunięta przez przypadek bądź błędną identyfikacją; oraz
 • Oświadczenie zostanie oddane pod ocenę sądu w dystrykcie sądowym USA, do którego przynalezysz (jeśli nie przebywasz aktualnie na terenie USA do dowolnego sądu w dystrykcie, w którym YouPorn Premium jest operatorem), a Ty akceptujesz przeprowadzenie procesu przez osobę, która dostarczyła nam zawiadomienie o DMCA bądź osobę przez nią upowaznioną.

Nie udzielimy odpowiedz na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, jeśli nie będą one spełniały opisanych powyzej wymagań.

Po otrzymaniu informacji z prośbą o wycofanie materiału, skierujemy ją do strony, która zamieściła orginalne powiadomienie DMCA zapewniając, ze materiał zostanie usunięty w przeciągu 10 dni roboczych, ale nie później niz po 14 dniach roboczych od daty przesłania powiadomienia, chyba ze wyznaczony przez nas przedstawiciel otrzyma oryginalne powiadomienie DMCA uprzednio od strony trzeciej, która skierowała juz sprawę dotyczącą bezprawnego uzytkowania treści zawartych w danym materiale na ściezkę sądową.

Bierz pod uwagę, ze odwołanie będzie zawierało Twoje dane osobowe. Przesyłając formularz wyrazasz zgodę na ich ujawnienie. Twoje zgłoszenie nie zostanie przekazane osoom trzecim innym niz składający zazalenie lub przedmioty prawne i jednostki biorące udział we ochronie Twoich praw.

Świadome fałszywe oskarzenia o bezprawne uzycie materiałów bądź o aktywność na YouPorn Premium naruszającą Twoje prawa autorskie prowadzca do zabokowania bądź usunięcia materiałów moze spowodować szkody, za które będziesz pociągnięty do odpowiedzialności (w tym kary finansowe i koszty postępowania) z paragrafy 512(f) DMCA.

Powtarzające Się Przypadki Naruszania Prawa

W myśl DMCA i innych przepisów prawa, przyjęliśmy politykę usuwania bądź blokowania kont w określonych okolicznościach za naszą wyłączną decyzją w przypadku, gdy uzytkownicy dopuszczali się permanentnych aktów naruszania praw intelektualnych. Podobnie za naszą wyłączną decyzją ograniczamy dostęp do YouPorn Premium, a takze usuwamy bądź ograniczamy dostęp do kont uzytkowników naruszających cudze prawa intelektualne niezaleznie od tego, czy to zdarzenie miało charakter pojedynczego precedensu czy zdarzało się wielokrotnie

Filmiki Naruszające Prawo

Korzystamy z automatycznego systemu identyfikacji wizualnej MediaWise®, która pozwala nam zidentyfikować i blokować materiały naszych uzytkowników potencjalnie naruszające prawa autorskie. Filmiki wgrane na YouPorn Premium są porównywane z cyfrowymi odciskami palców z naszej bazy. Jeśli film jest zgodny z jakimś wirtualnym obrazem, dostęp do niego jest zablokowany.

Jeśli chcesz, by zamieszczone materiały zostały zabezpieczone cyfrowym odciskiem palca w ramach zautomatyzowanego systemu identyfikacji audiowizualnej, jaki stosujemy, skontaktuj się z Vobile na jeden z opisanych ponizej sposobów: http://www.vobileinc.com/contact/.