zgłaszanie skarg dotyczących naruszenia praw autorskich

Powaznie traktujemy zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Odpowiadamy na zgłoszenia, które wpisują się w Digital Millennium Copyright Act (the 'DMCA') lub inne równocenne prawa ochrony własności intelektualnej, co skutkować będzie usuwaniem, blokowaniem i uniemozliwianiem dostępu do materiałów określonych jako

temat aktywności naruszającej przepisy prawa, zamykającej konto uzytkownika www.youpornpremium.com YouPorn Premium bądź wszystkie powyzsze.

Jeżeli podejrzewasz, że którykolwiek z materiałów dostępnych na YouPorn Premium narusza Twoje prawa autorskie, możesz wysłać do nas zgłoszenie o naruszaniu praw autorskich (zobacz poniżej, "Wypełnianie zgłoszenia DMCA o naruszeniu praw autorskich" aby uzyskać informacje jak wypełnić zgłoszenie). Prośby powinny być zgłaszane bezpośrednio przez posiadacza praw autorskich lub autoryzowanego przedstawiciela.

Jeżeli usuniemy lub zablokujemy dostęp do materiału w odpowiedzi na zgłoszenie tego rodzaju, dokonamy koniecznych kroków aby poinformować użytkownika o usunięciu bądź ograniczeniu dostępu do przesłanego materiału, tym samym dając możliwość do zgłoszenia sprzeciwu (zobacz poniżej, 'Procedury odwoławcze' aby zapoznać się z instrukcją wypełniania sprzeciwów). Naszą polityką jest dokumentowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących naruszania praw autorskich, które rozstrzygamy.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich muszą być napisane po angielsku. Wszelkie zgłoszenia napisane w języku obcym bądź posiadające obce znaki mogą zostać przez nas uznane za nieodpowiadające wymogom i w ostateczności, odrzucone.

Wypełnianie Ośwadczenia DMCA o Naruszeniu Praw Autorskich

Jeśli zdecydujesz się zgłosić prośbę o wycofanie materiału pod zarzutem naruszenia praw autorskich, prosimy abyś pamiętał, że wszczynasz tym samym odpowiednie postępowanie sądowe. Nie zgłaszaj fałszywych doniesień. Mogą one prowadzić do zawieszenia konta i innych konsekwencji prawnych.

Otrzymasz powiadomienie YouPorn Premium odnośnie naruszenia praw autorskich - formularz dostępny na http://www.pornhub.com/information#dmcaform. Pomoze on Ci zidentyfikować, czy treści przez Ciebie zamieszczone nie naruszają przepisów i przyspierszy proces usuwania niewłaściwych materiałów.

Akceptujemy równiez informacje o naruszeniu praw autorskich zgłoszone za pośrednictwem formularza. W tym przypadku informacja pisemna musi być zgodna z DMCA ('DMCA') i zawierać następujące informacje:

 • Identyfikacja materiałów, które uważasz, że naruszają prawa autorskie, lub jeśli do naruszenia praw doszło w większej liczbie prac, lista je zawierająca.
 • Identyfikacja materiałów, które Twoim zdaniem naruszyły prawa autorskie musi zostać dokonana w jak najbardziej precyzyjny sposób abyśmy mogli zlokalizować materiał. Jeżeli Twoja skarga nie będzie zawierała odpowiedniego adresu URL do filmu, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie, możemy nie być w stanie go zlokalizować oraz usunąć. Ogólna informacja o filmie, jak na przykład adres URL do kanału lub nazwa użytkownika, nie jest wystarczająca. Prosimy o zamieszczenie adresu URL do właściwego filmu lub filmów.
 • Adekwatne informacje, dzięki którym my, jak i wgrywający usuniętego przez Ciebie filmu bądź filmów, będzie w stanie skontaktować się z Tobą (w tym Twoje imię, adres korespondencyjny, numer telefonu i jeśli dostępny, adres email).
 • Oświadczenie o przekonaniu w dobrej woli, że używany materiał który jest chroniony prawem nie został zautoryzowany przez posiadacza praw, jego agenta lub poprzez prawo.
 • Oświadczam pod groźbą kary grzywny bądź zatrzymania, ze dostarczone przeze mnie informacje są zgodne z prawdą, a ja jestem wyłącznym właścicielem bądź autoryzowanym przedstawicielem działającym na polecenie właściciela, posiadającym prawo do materiałów rzekomo naruszających prawo.
 • Wypełnione zażalenia wymagają ręcznego lub elektronicznego podpisu właściciela praw do danego obrazu bądź wyznaczonego przez niego autoryzowanego przedstawiciela. Aby spełnić ten wymóg, na samym dole w składanym zażaleniu musisz wpisać swoje pełne imię i nazwisko, które będą równoważne Twojemu podpisowi.

Przedstawiciel wyznaczony do działań związanych ze zgłoszeniami DMCA:

 • Lawrence G. Walters
 • Walters Law Group
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • Email: copyright@pornhub.com

Prosimy nie wysyłać dalszych zapytań ani próśb do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich. Bez uprzedniej wyraźnej zgody nasz wyznaczony agent ds. praw autorskich nie jest upoważniony do przyjmowania lub udzielania usług z zakresu formalnego procesu prawnego, a wszelkie powiązania agencyjne wykraczające poza te, które są wymagane do otrzymania ważnych powiadomień DMCA lub zawiadomień kontradyktoryjnych (zgodnie z definicją poniżej) są wyraźnie odrzucane.

Jeżeli nie dostarczysz wszystkich wymagań zawartych w sekcji 512(c)(3) DMCA, Twoje zgłoszenie może nie zostać wzięte pod uwagę.

Pamiętaj, że jeżeli świadomie składasz fałszywe oskarżenia o naruszaniu Twoich praw autorskich odnośnie aktywności bądź materiału umieszczonego na YouPorn Premium, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego) zgodnie z sekcją 512(f) ustawy DMCA.

Nazwa właściciela praw autorskich zostanie opublikowana na YouPorn w miejscu blokowanego kontentu. Będzie to częścią publicznego zgłoszenia zawiadomienia DMCA i opisu pracy podejrzewanej o naruszenie praw autorskich. Wszelkie informacje przedstawione w zgłoszeniu, samo zgłoszenie (w tym informacje personalne) bądź obydwa dokumenty mogą zostać przekazane osobie oskarzonej o naruszenie praw autorskich. Przesyłając zawiadomienie DMCA zgadzasz się na ich ujawnienie.

Procedury Powiadomień z Prośbą o Wycofanie

Jeśli otrzymałeś zgłoszenie DMCA i wiesz, że materiał, który został przez Ciebie zamieszczony na YouPorn Premium został usunięty lub zablokowany przez przypadek lub na skutek błędnej identyfikacji, możesz wysłać do nas swój sprzeciw (inaczej "Procedurę odwoławczą"). Odwołanie musi zostać złożone przez osobę, która przesłała film lub w pełni upoważnionego przez nią autoryzowanego przedstawiciela.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich muszą być kierowane do wyznaczonej jednostki:

 • Lawrence G. Walters
 • Walters Law Group
 • 195 W. Pine Avenue
 • Longwood, FL 32750
 • Email: copyright@pornhub.com

Prosimy nie wysyłać dalszych zapytań ani próśb do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich. Bez uprzedniej wyraźnej zgody nasz wyznaczony agent ds. praw autorskich nie jest upoważniony do przyjmowania lub udzielania usług z zakresu formalnego procesu prawnego, a wszelkie powiązania agencyjne wykraczające poza te, które są wymagane do otrzymania ważnych powiadomień DMCA lub zawiadomień kontradyktoryjnych (zgodnie z definicją poniżej) są wyraźnie odrzucane.

Podobnie jak DMCA, sprzeciw wobec niego musi zawierać:

 • Twoje imię, adres zamieszkania, numer telefonu i ręczny bądź elektroniczny podpis
 • Identyfikacja treści potencjalnie naruszających prawa autorskie jak i ich lokalizacja przed usunięciem lub dostępem została wyłączona;
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, tłumacząc, że wierzysz iż treść została usunięta przez przypadek bądź błędną identyfikacją; oraz
 • Oświadczenie zostanie oddane pod ocenę sądu w dystrykcie sądowym USA, do którego przynalezysz (jeśli nie przebywasz aktualnie na terenie USA do dowolnego sądu w dystrykcie, w którym YouPorn Premium jest operatorem), a Ty akceptujesz przeprowadzenie procesu przez osobę, która dostarczyła nam zawiadomienie o DMCA bądź osobę przez nią upowaznioną.

Nie udzielimy odpowiedz na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, jeśli nie będą one spełniały opisanych powyzej wymagań.

Po otrzymaniu informacji z prośbą o wycofanie materiału, skierujemy ją do strony, która zamieściła orginalne powiadomienie DMCA zapewniając, ze materiał zostanie usunięty w przeciągu 10 dni roboczych, ale nie później niz po 14 dniach roboczych od daty przesłania powiadomienia, chyba ze wyznaczony przez nas przedstawiciel otrzyma oryginalne powiadomienie DMCA uprzednio od strony trzeciej, która skierowała juz sprawę dotyczącą bezprawnego uzytkowania treści zawartych w danym materiale na ściezkę sądową.

Pamiętaj, że przekazując nam zgłoszenie, będzie ono zawierać Twoje dane osobowe. Przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na ujawnienie swoich informacji w ten sposób. Nie prześlemy zgłoszenia innej stronie niż pierwotnej lub organom ścigania, które pomagają nam w egzekwowaniu i ochronie naszych praw.

Pamiętaj, że jeżeli świadomie składasz fałszywe oskarżenia o bezpodstawnym usunięciu lub wyłączeniu Twojej aktywności bądź materiału umieszczonego na YouPorn Premium, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego) zgodnie z sekcją 512(f) ustawy DMCA.

Powtarzające się Przypadki Naruszania Prawa

Zgodnie z DMCA oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami, przyjęliśmy politykę usuwania bądź blokowania kont w określonych okolicznościach za naszą wyłączną decyzją w przypadku, gdy użytkownicy dopuszczali się wielokrotnego naruszania praw autorskich. Pod wpływem naszej wyłącznej decyzji możemy także ograniczyć dostęp do YouPorn Premium, a także usuwamy bądź ograniczamy dostęp do kont użytkowników naruszających cudze prawa intelektualne niezależnie od tego, czy to zdarzenie miało charakter pojedynczego precedensu czy zdarzało się wielokrotnie.

Video Fingerprinting

Korzystamy z automatycznego systemu identyfikacji wizualnej MediaWise®, która pozwala nam zidentyfikować i blokować materiały naszych uzytkowników potencjalnie naruszające prawa autorskie. Filmiki wgrane na YouPorn Premium są porównywane z cyfrowymi odciskami palców z naszej bazy. Jeśli film jest zgodny z jakimś wirtualnym obrazem, dostęp do niego jest zablokowany.

Jeżeli chcesz, by Twoje materiały zostały cyfrowo zabezpieczone przez dostawcę zautomatyzowanego systemu identyfikacji audiowizualnej jakiej używamy, prosimy o skontaktowanie się z Vobile poprzez jeden z opisanych sposobów na http://www.vobileinc.com/contact/.